แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
Thai HPEE Program
2014-02-14 16.51.08-1.png

Contact Us

Our Office  ที่ตั้ง

อาคาร อปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-252-7864 ต่อ 103

19th Floor, Or Por Ror Building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Rama 4 Road,
Bangkok 10330
Thailand

Tel. +66-2-252-7864 ext 103

 

 
 

Contact Us  ติดต่อเรา

กรุณาส่งข้อความในแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา

Name *
Name
We respect your privacy.