แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
Thai HPEE Program
money.png

ระดมทุน

เรารับเงินบริจาค โดยคุณสามารถชำระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่านระบบ paypal

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชี PayPal แต่คุณจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal สำหรับการบริจาคครั้งนี้

หมายเหตุ​ ทาง PayPal จะหักค่าใช้จ่าย 11 บาทบวกกับร้อยละ 4 ของยอดเงินเป็นค่าบริหารจัดการ ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้ประโยชน์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย Health Economics สำหรับประเทศไทย

Quick View
บริจาคเงินเพื่อร่วมจัดตั้งเครือข่าย Health Econ ประเทศไทย

บริจาคเงินเพื่อร่วมจัดตั้งเครือข่าย Health Econ ประเทศไทย

from 100.00